రత్తి పాటలు

December 3, 2015 News Telugu Network 0

రత్తి పాటలు బావమరదళ్ళ సరససల్లాపాలు రచన : పి.జనార్దన్‌రావు మావ: ఏవూరిసిన్నదో- ఎవ్వారి సిన్నదో ఈడేరి వున్నది- ఇంచక్క వున్నది ||ఏ|| కొప్పెటి ముడిసింది- కొకేటికట్టింది నూపేటి చూసింది -నడకేటి నడిచింది సుడిగాలిలా నన్ను సుట్టపెట్టేసింది. ||ఏ|| ఎక్కడో చూసినట్టు- ఏదేదో […]